Vogelexcursie naar de Starrevaartplas

De vogelplas Starrevaart, oorspronkelijk aangelegd voor zandwinning, is lange tijd een plek geweest waar vele soorten water- en moerasvogels gezien konden worden. De laatste jaren nam het aantal vogels af doordat het o.a. te diep werd voor waadvogels. Staatsbosbeheer heeft daarom de plas weer aantrekkelijk gemaakt. De werkzaamheden zijn in november 2023 afgerond. Wij zijn benieuwd wat er allemaal weer te zien is. Misschien zien of horen wij het baardmannetje of komt de brilduiker even buurten. Is er weer genoeg plek voor de kieviten en scholeksters?

Datum & tijd
za 17 februari 2024 om 9:00
Vertrekplaats

Burg. Jamessingel tegenover NS station Gouda (Bloemendaal zijde)