Gierzwaluwenwerkgroep

Coördinator: Rob Schröder (robschroder@kpnmail.nl)


De werkgroep zet zich in voor het behoud van gierzwaluwen in de stad Gouda. Zij doet dat door:

1) bestaande broedplekken te inventariseren

2) begeleiden van projecten van renovatie om bestaande nestgelegenheid te beschermen

3) nieuwe nestgelegenheid creëren door plaatsing van speciale dakpannen en bij nieuwbouw neststenen.