online minicursus bomen en heesters herkennen

Op woensdag 12 mei wordt een online minicursus over bomen en heesters herkennen gehouden via Zoom. In de inleiding wordt ingegaan op de plaats van bomen in het plantenrijk. Wat is het verschil tussen een boom, een heester en een kruidachtige plant? Wat zijn coniferen? Waarom blijven loofbomen niet groen in de winter? Welke bomen zijn inheems in Nederland en in welk type landschap horen ze thuis. De cursus op woensdag 12 mei begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor deze cursus kunt u zich opgeven bij Jan Uilenbroek email: j.uilenbroek@hccnet.nl.