excursie Solleveld en Ockenburg

In deze gebieden bij Den Haag bevinden zich verrassend goed bewaarde, oude duingordels. Deze liggen elders langs de Hollandse kust verder landinwaarts en zijn aangetast door zandwinning, bollenteelt en verstedelijking. Nabij het strand zijn ze juist verdwenen door golfslag of bedekt door de nieuwere jonge duinen. Deze bevatten meer kalk dan de oude In deze gebieden bij Den Haag bevinden zich verrassend goed bewaarde, oude duingordels. Deze liggen elders langs de Hollandse kust verder binnenduinen, welke zuurder zijn en begroeid zijn met heide (Solleveld) of geboomte (Hyacintenbos). Op de open heide zijn doortrekkende of arriverende zomervogels te verwachten, in het bos tapijten bloeiende hyacinten die de bodem blauw kleuren.

Datum & tijd
zo 28 april 2024 om 9:00
Vertrekplaats

Burg. Jamessingel, NS station Gouda (Bloemendaal zijde)