Natuuracademie Reeuwijkse Plassen

Reeuwijkse Plassen natuurlijk!

Met meer kennis handelen in het plassengebied.  

Eind september 2019 ging een pilot van de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen van start. Dit is een initiatief van IVN IJssel & Gouwe en KNNV Gouda e.o. samen, met subsidie  van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Er worden vier mini-cursussen aangeboden. Elke cursus bestaat uit twee dagdelen:  één theorie- en een praktijkdeel.
De 1e mini-cursus ‘Oevers levend maken’ vond in september 2019 plaats en werd verzorgd door John van Gemeren (Watersnip). Er deden 33 personen mee. Voor een verslag zie onderstaande samenvatting.
De 2e mini-cursus Ontwikkel het plassengebied als leefgebied voor vogels vond in november 2019 plaats en werd verzorgd door Nico Korporaal en Sonja Hartlief. Voor een verslag zie onderstaande samenvatting.
De 3e mini-cursus over jacht en schadebestrijding vond plaats op 4 en 7 maart 2020. Janneke Eigeman van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging gaf een presentatie “Jagen in Reeuwijk” (zie onderstaande Powerpoint presentatie). Voor de discussie na afloop zie bijlage
De 4e mini-cursus over biodiversiteit vond online plaats in juni 2021.

De natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen staan onder druk staan, terwijl een deel ervan Natura 2000 gebied is. De Natuuracademie wil het bewustzijn hierover onder bewoners, gebruikers en recreanten van het gebied  vergroten. Zij kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan natuurherstel  door soms kleine gedragsveranderingen. De Natuuracademie zal praktische handvatten aanreiken om het leefgebied van planten en dieren te kunnen optimalieren, waardoor biodiversiteit  gestimuleerd wordt. 

Aan een deelnemer wordt per mini-cursus, voor beide dagdelen samen, een eigen bijdrage van € 10 gevraagd  .

Bij belangstelling, graag een e-mail naar de coördinator, Joke Spruit: joke.natuuracademie@gmail.com.