Vogelwerkgroep

Coördinator: Cor Martijn vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com

De vogelwerkgroep heeft de volgende  activiteiten.

Excursies:
De werkgroep organiseert excursies naar op dat moment interessante vogelgebieden in Nederland. De excursies worden aangekondigd via de website; ons verenigingsblad “De Natuurvriend” en met de nieuwsbrief via de mail.  

Kluut, Markerwadden 16 mei 2022

Appgroep: “ KNNV VOGELS KIJKEN”

Daarnaast heeft de vogelwerkgroep ook een appgroep waarin één van de deelnemers andere deelnemers kan oproepen om mee te gaan naar een interessant gebied of een specifieke waargenomen bijzondere vogel. Via deze appgroep kan kort geschakeld worden, zodat er bijvoorbeeld een volgende dag op pad gegaan kan worden. Aanmelding bij deze appgroep kan bij Cor Martijn vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com

Minicursus: Tuinvogels herkennen

Jaarlijks wordt rond januari de nationale tuinvogeltelling gehouden. Voorafgaande aan deze tellingen wordt een minicursus tuinvogels herkennen georganiseerd. De cursus wordt aangekondigd in ons verenigingsblad “De Natuurvriend”. Dit jaar op 25 januari in het infocentrum aan het Heempad, te Gouda. Inschrijving is nog mogelijk, door aanmelding bij Cor Martijn vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com

Vogelcursus

Bij voldoende belangstelling wordt jaarlijks een vogelcursus voor beginners georganiseerd. De vogelcursus bestaat uit 4 theorieavonden en 4 excursies. De vogelcursus, die in het voorjaar gegeven wordt, is een goede gelegenheid om meer te leren over welke vogels je kan tegenkomen en hoe je ze kan herkennen.  De cursus wordt aangekondigd in ons verenigingsblad “De Natuurvriend” en telt maximaal 20 deelnemers.

Midmaandwintervogeltellingen

In 2 gebieden worden ieder jaar door leden van de vogelwerkgroep midmaandwintertellingen uitgevoerd, dit zijn:

-het Gouwe bos, gelegen tussen Waddinxveen en Boskoop. Dit gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

-de Voorofsche polder, gelegen tussen het Gouwe bos en de Gouwe. Dit gebied wordt beheerd door het Zuid Hollands Landschap (ZHL).   

De gegevens worden doorgegeven aan SOVON en wat betreft het Gouwe Bos aan SBB en wat betreft de Voorofsche polder aan ZHL.In de afgelopen periode van november tot maart zijn er zes tellingen gedaan. Deze tellingen verlopen langs een vaste route door het Gouwe bos en langs de dijk van de Voorofsche Polder. Meten is weten en door de getelde aantallen te vergelijken met vorige jaren krijg je een indruk over verspreidingen en trends gemeten in de populatie van de vogels. De Voorofsche polder is natter geworden sinds het ZHL dit beheert. Het Gouwe bos wordt ouder, waardoor er andere vogels in voorkomen.

Nestkastenonderhoud

Grote schoonmaak is misschien voor ons een ouderwets begrip, maar voor de nestkasten is dat zeker noodzakelijk, ter voorkoming van ziektes.  Bij het nestkastenonderhoud worden de nestkasten schoongemaakt, gerepareerd en indien nodig vervangen. Dit doet de werkgroep in het Gouwebos en het Reeuwijkse Hout. Tevens wordt gecontroleerd of de kasten zijn gebruikt. Staatsbosbeheer en Groenalliantie geven hiervoor een jaarlijkse vergoeding.

Onderhoud oeverzwaluwenhotel 
(bij het bedrijventerrein Gouwe Park)

De kasten zijn ontworpen en gebouwd door Evert Hasselaar uit Gouda. Het hotel bestaat uit 5 kasten opgehangen tussen palen op een landtong aan het water en biedt plaats aan 150 stelletjes. De nestkasten zijn gevuld met een mengsel van zand en leem. De kasten zijn vanaf de N207 goed te zien. Een groepje vrijwilligers van IVN, KNNV en Milieudefensie zorgen voor het onderhoud. Voor het jaarlijks onderhoud krijgt de KNNV een vergoeding van de gemeente Zuidplas. De overeenkomst hiervoor loopt in 2024 af. In het verleden is  bewezen dat dit terrein geschikt is. Twee keer hebben de vogels hier in het zand gebroed. De aanvliegroute is vrij gebleven van begroeiing, de bomenrij langs de weg is onderbroken. Maar of de oeverzwaluwen deze nestgelegenheid net zo geschikt vinden als dat wij denken, valt te bezien. Inmiddels is gebleken dat de oeverzwaluwen de kasten niet gebruiken. Het hoe en waarom is niet duidelijk. Te weinig voedsel, te druk of voldoende nestgelegenheid in de omgeving, dat weten we niet.