Vogelexcursie naar de Driemanspolder

Deze polder nabij Zoetermeer ligt in een verstedelijkt gebied waar landbouwgrond is omgezet voor waterberging, natuurgebied en recreatiegebied. Zolang het gebied ecologisch gezien zich nog in de pioniersfase bevindt, kunnen allerlei vogelsoorten hier opduiken, zoals steltlopers volledig in zomerkleed, die op weg zijn naar het Hoge Noorden, vogels van het oude polderland zoals veldleeuweriken en patrijzen, allerlei piepers en verschillende ondersoorten van de gele kwikstaart.

Datum & tijd
za 11 mei 2024 om 9:00
Vertrekplaats

Burg. Jamessingel, NS station Gouda (Bloemendaal zijde)