Excursie Polder Bloemendaal

Het is fijn wandelen in de Polder Bloemendaal, een oud veenweidelandschap dat ontstaan is als gevolg van de ontginningen van veenmoerassen in de Middeleeuwen. Landschapselementen uit voorbije tijden zoals  legakkers, kades met geriefhoutbosjes, petgaten en pestbosjes zijn er nog te vinden. Behoud van dit historische landschap en de bijbehorende natuurwaarden gaat niet vanzelf. Welke beheermaatregelen waren en zijn nodig om dat te bereiken? En hoe staat het er voor met de natuurwaarden? Hoe staan de oevers er bij en hoe is het gesteld met de waterkwaliteit? Namens de Stichting Weids Bloemendaal zal Dirk van der Eijk ons bijpraten en rondleiden in het gebied. Mogelijk bloeien de wilde kievitsbloemen (nog) en we hopen de nodige weidevogels te spotten.

Datum & tijd
za 20 april 2024 om 10:00
Vertrekplaats

tuincentrum Tas, Otweg 5 in Waddinxveen